Links

  Cultureel Centrum & Moskee Anadolu Krommenie respecteert de privacy van gebruikers van de website en hanteert dan ook een strikt privacybeleid. Informatie die u ons verschaft wordt door Cultureel Centrum & Moskee Anadolu Krommenie zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren, of anderzijds worden vrijwillig verkregen. Verwerking van de betreffende gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Welke gegevens kan Cultureel Centrum & Moskee Anadolu Krommenie van u vragen en verzamelen?

De informatie kan bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die u ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins. De informatie kan ook van technische aard zijn en worden verzameld door het gebruik van cookies. 

Cookies die Cultureel Centrum & Moskee Anadolu Krommenie plaatst

Functionerings cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies om de website optimaal te laten functioneren.

Social Media cookies

Embedded content van social media sites als Youtube, Facebook, Linked-in, Instagram, bevat vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. De gegevens zijn voor Cultureel Centrum & Moskee Anadolu Krommenie niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze embedded content (inclusief cookies) hebben we volgens de cookiewetgeving uw toestemming nodig.

We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website www.consumentenbond kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.anadolumoskee.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Registratie van persoonsgegevens

Leden
Van de leden die via de website lid worden door middel van periodieke betalingen worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • Volledige naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer

Doeleinden van de verwerking

 Cultureel Centrum & Moskee Anadolu verwerkt uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Cultureel Centrum & Moskee Anadolu gerelateerde communicatie;
  • Onderwijsgerelateerde communicatie;
  • Het beantwoorden van uw vragen;
  • Het afhandelen van (juridische geschillen);

Bewaartermijn

Cultureel Centrum & Moskee Anadolu waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de activiteiten, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. In het geval u Cultureel Centrum & Moskee Anadolu verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen zal Cultureel Centrum & Moskee Anadolu deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u rechten. Cultureel Centrum & Moskee Anadolu biedt u waar nodig de mogelijkheid van dit recht gebruik te maken.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens die bij Cultureel Centrum & Moskee Anadolu geregistreerd zijn en verwerkt worden.

Recht op rectificatie
U heeft recht op het aanpassen van uw onjuiste persoonsgegevens.

Recht op verwijderen
U heeft het recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens indien Cultureel Centrum & Moskee Anadolu deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn geregistreerd.

Recht op beperking van de verwerking
Als de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat uw persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultureel Centrum & Moskee Anadolu. Bij een dergelijk verzoek zal Cultureel Centrum & Moskee Anadolu de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij het bestuur.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop Cultureel Centrum & Moskee Anadolu uw persoonsgegevens registreert en/of verwerkt, dan kunt u hier melding van maken bij het bestuur van Cultureel Centrum & Moskee Anadolu. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit kan via de Autoriteit Persoonsgegevens op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

× DESTEK HATTI