ANBI

Islamitische Stichting Nederland Anadolu Krommenie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierbij de gegevens van onze stichting.

Naam ANBI:
ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND (HOLLANDA DIYANET VAKFI) ANADOLU KROMMENIE
Adres: Ranonkelplein 1
Postcode en woonplaats: 1562 AV Krommenie

RSIN Fiscaalnummer: 815592292
KvK nummer: 41232030

Rekeningnumer IBAN: NL62RABO0333933079
TNV: Islamitische Stichting Nederland
Email adres: info@anadolumoskee.nl
Website: https://anadolumoskee.nl

Meerjaren Beleidsplan Islamitische Stichting Nederland Anadolu Krommenie

Doelstellingen
Islamitische Stichting Nederland Anadolu Krommenie is volkomen transparant en open naar de Nederlandse samenleving. Het is niet alleen verzamelpunt voor onze religieuze plichten maar ook een sociaal cultureel centrum voor jong en oud, voor man en vrouw.

De stichting wil activiteiten ontplooien ter bevordering van het welzijn, de educatie, cultuur en integratie van de gemeenschap in Krommenie en omstreken. Daarbij wordt getracht om een dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende culturele groeperingen in onze dorp, waarbij uitwisseling plaats vindt tussen de allochtone en autochtone bevolking. Wij hopen dat hierdoor het onderlinge vertrouwen en de leefbaarheid in Krommenie en omstreken wordt vergroot.

  1. Belangenbehartiging van de achterban in de regio noord Zaanstad.
  2. Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
  3. Dienstverlening op het gebied van culturele aangelegenheden.
  4. Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.

Het bevorderen van onderlinge contacten

Beheer
Islamitische Stichting Nederland Anadolu Krommenie wordt geleid door een bestuur van 5 personen met een brede variatie van kennis en ervaring. De functieverdeling van het bestuur als volgt;
– Voorzitter
– Vice-voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Bestuurslid en 3 onafhankelijke toezichthouders

Beleidsplan
Onze stichting is een Nederlandse non-profit organisatie. Volgen van ontwikkelingen in Krommenie en omstreken. Het betreft zowel interne afstemming als samenwerking in externe verbanden. Het overleg kan op wijk-, stedelijk, regionaal of landelijk niveau zijn.

Voorbeelden van beleidswerk
– Vergaderingen van het bestuur
– Studiedag voor het bestuur
– Werkzaamheden voorzitter
– Deelname buurtplatform
– Bestuursvergadering
– Overleg met gemeente
– Deelname aan ‘Duurzame Dialoog’ op plaatselijk niveau

Activiteiten
– Onze locatie dient als ontmoetingsruimte
– Sociaal-culturele activiteiten
– Educatieve activiteiten
– Interculturele en interreligieuze activiteiten
– Religieuze activiteiten
– Voorlichtingsdagen
– Themabijeenkomsten over diverse vraagstukken
– Open dag
– Individuele hulpverlening
– Buurtfeesten
– Eigen taal en cultuur
– Activiteiten voor jongeren
– Sportieve en recreatieve activiteiten, spel en excursies
– Culturele uitstapjes
– Charitatieve en humanitaire activiteiten

Vrijwilligers
Iedereen is van harte welkom, hoe meer handen hoe beter resultaat.

Financiële verantwoording
Financiele verantwoording 2015
Financiele verantwoording 2016
Financiele verantwoording 2017
Financiele verantwoording 2018
Financiele verantwoording 2019
Financiele verantwoording 2020
Financiele verantwoording 2021
Financiele verantwoording 2022
Financiele verantwoording 2023

 

 

× DESTEK HATTI